ஞானியரை வணங்குவது மட்டும் சிறப்பல்ல!
நீங்களே ஞானியாக மலர்வதுதான் சிறப்பு!

மனதால் புரிந்து கொள்கிறோம்.
உடலால் உணர்கிறோம்.

சில வினாடி நேரத்திலேயே ஒருவர் மெய் ஞானமடைந்து விட முடியும்

prmo icon

Make Donation

Tomorrow you may be the one who needs helping!

prmo icon

Fundraising

Tomorrow you may be the one who needs helping!

prmo icon

Become A Volunteer

Tomorrow you may be the one who needs helping!

SRI BAGAVATH

Completely newly evolved shining revelations of understanding by Shri Bagavath, are for the ‘Seekers of Truth’.

team

Sri Bagavath AyyaFounder

Sri Bagavath, our Satguru defined enlightenment in the simplest way.

He showed the right way to attain enlightenment. He assured that any one can get enlightenment who has the ability to understand.
Enlightenment is the only way to get liberated from our grief and sorrows. When the mind is liberated from the sorrows, our energy does not go waste in the turmoil within our mind. We save more energy, so that we can work effectively in the outside world – where real the solutions to our real problems can be found.

 • He has taught how we can be silent inside (Mind) and active (in the) outside (world).
 • Already thousands of people have got enlightenment and they are enjoying the benefits of being enlightened. The people who got benefit from his teachings are working under the Banner ‘Sri Bagavath Mission’.
 • It works through Publication of Books, CDs of Sri Bagavath, Arranging his free public meetings and free weekly Satsang.
 • His books have been published / translated in Tamil, English, Hindi, Telugu, Jewish, Russian, French and Spanish languages.

Be quiet

Completely newly evolved shining revelations of understanding by Shri Bagavath, are for the ‘Seekers of Truth’.

video

SRI BAGAVATH BHAVAN

This is like a temple for Gnanam and Liberation.

This is going to be the Staying Place for Sri Bagavath.

Here anyone can come and stay with him, listen to his teachings, clarify his or her doubts and confirm their understanding. The Bhavan will the place for stay with their family members with facilities for food and knowledge and understanding.

team

SRI BAGAVATH BHAVAN

To complete the building, ground floor, first floor and 2nd floors, Rs.45 lakhs was required. With some borrowings, Trustees have completed the building and made it available for Public Use.

I, as part of the Sri Bagavath Mission Family, request your good selves, friends, relatives, well wishers, supporters of social causes like this to Donate any amount possible to this noble cause and help us to take the message all over the world.

 • Donors of Rs.25,000/- and more will be included as Patrons.
 • Special Satsangs are held on Independence Day, Republic Day and Women’s Day.
 • Free distribution of saree and other clothing is being made on Guru Puja Day in the Ashram of Theni Swamigal every year.
 • Regular Annadhanam is made at Salem on bi-monthly basis feeding the needy.
logo

Completely newly evolved shining revelations of understanding by Shri Bagavath, are for the ‘Seekers of Truth’.

Sribagavath Location

 • Info@sribagavath.org
 • +91 99942-05880, +91 94432-90559,
  +91 97891-65555
 • www.sribagavath.org
 • ஸ்ரீ பகவத் மிஷன்,
  31, இராமலிங்கசாமி தெரு, அம்மாபேட்டை, சேலம் – 636 003.